Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» редакції 1998 року, що діяв до 1 січня 2016 року в статті 11 встановлював, що «засоби вимірювальної техніки (далі ЗВТ), на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію».

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» редакції 2014 року, що вступив в дію з 1 січня 2016 року і діє на даний час, змінив раніше встановлений порядок.

Повірка проводиться лише законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та після ремонту.

Повірка ЗВТ при випуску з виробництва не проводиться.

Порядок випуску з виробництва та введення в обіг на території України продукції, в тому числі ЗВТ, встановлюється Законом України про Технічні регламенти (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 14, ст.96).
Стаття 11 цього Закону встановлює, що відповідність продукції введеної в обіг, наданої на ринку або введеної в експлуатацію в Україні вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції, є обов’язковою.

Така продукція повинна проходити оцінку відповідності за модулями встановленими Технічними регламентами та супроводжуватись Декларацією про відповідність.

Інший порядок введення в обіг продукції є порушенням чинного законодавства.

Манометри, вакуумметри, мановакуумметри та інші прилади для вимірювання тиску (далі - прилади), які виготовляються на ПрАТ «СКЛОПРИЛАД» за ТУ У33.2-14307481-031:2005, відносяться до законодавчо регульованих категорій ЗВТ, перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 р. №374, підпадають під дію Технічного регламенту затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.2016р. №94.

По результатам Оцінки відповідності на кожен прилад наноситься знак відповідності та додаткове метрологічне маркування, що встановлені вимогами вказаного Технічного регламенту, і надається Декларація про відповідність на партію конкретних приладів.

В паспорті, що надається до кожного приладу, вказано його номер, номер партії, тавро відділу технічного контролю та міжповірочний інтервал, що становить 1 рік.
Міжповірочні інтервали на законодавчо регульовані ЗВТ встановлені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України наказом від 13.10.2016 року №1747 і визначаються від дати видачі декларації.

Гарантійний термін експлуатації манометрів та інших приладів для вимірювання тиску -
18 місяців від дати продажу.

Строк служби приладів - не менше 10 років. 

Просимо врахувати дане повідомлення для подальшої роботи.